Projekti

Medvetenhet om… vad?

Att delta i en klinisk prövning kan ge dig den bästa möjligheten att få en effektiv behandling, men den kan även utsätta dig för okända risker.

Hela tiden pågår ett enormt antal kliniska prövningar runtom i världen (se registret för kliniska prövningar). Dock kan sättet som mediciner testas på och hur patienter involveras i testprocessen variera kraftigt. Det är viktigt att människor blir medvetna om dessa skillnader och får en större förståelse för hur medicinsk forskning fungerar innan de överväger att delta i en klinisk prövning.

Om den är dåligt utformad leder en klinisk prövning inte till någonting alls. Eller ännu värre, den ger missvisande resultat. Innan du går med på att delta i en klinisk prövning bör du vara säker på att det är en bra klinisk prövning och att den är bra för dig. Men hur kan man veta det?

Denna webbplats utgör en del av ECRAN-projektet – Europeisk kommunikation om behov av forskningsmedvetenhet (European Communication on Research Awareness Needs) – som har finansierats av EU för att förbättra de europeiska medborgarnas kunskaper om medicinsk forskning och stödja deras deltagande i oberoende och multinationella kliniska prövningar.

ECRAN syftar till att tillhandahålla tydliga och tillförlitliga förklaringar av grundläggande och mer avancerade koncept, praktisk information, utbildningsinnehåll som guider, självstudier, en tecknad film och till och med ett spel (ett seriöst sådant dock!) för att se till att du är så väl förberedd som möjligt innan du tar beslutet att delta i en klinisk prövning eller inte.

 

Varför oberoende och multinationella?

Majoriteten av de kliniska prövningarna sponsras för tillfället av läkemedelsindustrin, ofta för att introducera en ny medicin på marknaden. Ett väsentligt mål för dessa prövningar är då att påvisa den nya produktens effektivitet och säkerhet inför tillsynsmyndigheterna.

Å andra sidan finaniseras oberoende kliniska prövningar av offentliga pengar, forskningscentra eller till och med patientorganisationer och är utformade för att i första hand svara på frågor som är av huvudsakligt intresse för patienterna, till exempel att peka ut de bästa tillgängliga behandlingarna, deras potentiella biverkningar efter en lång tidsperiod och deras faktiska inverkan på patienternas liv.

Oberoende studier handlar om att utvidga medicinsk kunskap till förmån för patienterna, istället för att försöka övertyga tillsynsmyndigheterna om att någonting är säkert att föra in på marknaden. Oberoende kliniska prövningar utförs ofta av flera forskningscentra som fokuserar på samma fråga, till och med i olika länder – på en multinationell nivå – där behandlingen testas på olika befolkningar. De mest tillförlitliga och användbara resultaten kommer i själva verket från kliniska prövningar som omfattar ett stort antal olika människor (inklusive de som anses vara svagare, såsom äldre patienter, barn och kvinnor) för att se till att resultaten även är tillämpbara på dessa människor.

Oberoende kliniska prövningar syftar till att svara på frågor om prevention och terapier för att på så sätt garantera en effektivare hälsovård för alla. Av denna anledning investerar EU-kommissionen för tillfället pengar för att stödja mer och mer oberoende forskning.

ECRAN-projektet är en del i detta arbete.

Visste du att…?

Innehållet i ECRAN är för närvarande sökbart på 6 språk (engelska, franska, tyska, spanska, italienska och polska) och detta kommer att fortsätta utvidgas till andra språk (alla talade språk i EU!) för att garantera att alla får en grundläggande förståelse.

Rate this content: 
Average: 1 (4 votes)