Projekt

Zavedanje… o čem?

Sodelovanje v klinični študiji vam lahko da najboljšo možnost za učinkovito zdravljenje, vendar pa vas lahko tudi izpostavi neznanim tveganjem.

Po svetu ob vsakem času potekajo številne klinične študije (glejte register kliničnih študij ). Vendar pa se lahko način, kako zdravila v tem postopku preizkušajo, in način, kako so vpleteni bolniki, močno razlikuje. Pomembno je, da se ljudje zavedajo teh razlik in vedo več o tem, kako medicinske raziskave delujejo, preden se odločijo za sodelovanje v klinični študiji.

Če je klinična študija slabo zasnovana, ne vodi nikamor oz. ponudi zavajajoče rezultate. Preden privolite v sodelovanje v klinični študiji, se morate prepričati, da gre za dobro klinično študijo in da je dobra za vas. Vendar kako boste to vedeli?

To spletno mesto je del projekta ECRAN – Evropske komunikacije o potrebah zavedanja o raziskavah – ki ga financira Evropska skupnost z namenom izboljšati znanje državljanov Evropske skupnosti o medicinskih raziskavah in podpreti njihovo sodelovanje v neodvisnih in multinacionalnih kliničnih študijah.

Cilj ECRAN-a je zagotoviti jasne in zanesljive razlage osnovnih in bolj naprednih pojmov, praktičnih informacij, poučnih vsebin, vključno z vodiči, vadnicami in animiranimi filmi in celo igro (resno igro namreč), da se zagotovi, da boste tako dobro pripravljeni kot je le možno, preden se boste odločili ali boste ali ne boste sodelovali v klinični študiji.

Zakaj neodvisne in multinacionalne?

Večino kliničnih študij v tem trenutku sponzorira farmacevtska industrija, pogosto, ko poizkušajo vpeljati novo zdravilo na trgu. Bistveni cilj teh študij je namreč upravnemu organu, ki izda odobritev, pokazati učinkovitost in varnost novega zdravila.

Na drugi strani pa so neodvisne klinične študije, ki jih financira javni denar, raziskovalni centri ali pa celo združenja bolnikov in so namenjene predvsem temu, da odgovorijo na vprašanja, ki najbolj zanimajo bolnike, kot na primer, katera so najboljša razpoložljiva zdravljenja ter njihovi morebitni negativni učinki po dolgem času in njihov dejanski vpliv na življenja bolnikov.

Neodvisne študije se nanašajo na razširjanje medicinskega znanja v korist bolnikom, ne pa na poizkus zadovoljiti upravni organ s tem, da je nekaj varno za na trg. Neodvisne klinične študije pogosto izvajajo številni raziskovalni centri, ki iščejo odgovor na ista vprašanja, celo v različnih državah – na multinacionalni ravni – s preverjanjem zdravljenja na različnih populacijah. Najbolj zanesljive in uporabne rezultate dajo namreč prav klinične študije, ki vključujejo zelo različne ljudi (vključno s tistimi, ki so bolj šibki kot na primer starejši bolniki, otroci in ženske), da zagotovijo, da se rezultati nanašajo tudi na te ljudi. Cilj neodvisnih kliničnih študij je odgovoriti na vprašanja o preventivi in terapiji. Komisija pa trenutno vlaga denar, s katerim naj bi se podprlo vedno več neodvisnih raziskav.

Projekt ECRAN je del tega napora.

Ali ste vedeli, da …?

Po vsebini spletnega mesta ECRAN lahko trenutno iščete v 6-ih jezikih (angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina in poljščina) in število jezikov se bo v prihodnje večalo (vsi jeziki EU!), da bi zagotovili osnovno razumevanje za vsakogar.

Rate this content: 
Average: 1 (5 votes)