Projekt

Viden om… hvad?

Det at deltage i et klinisk forsøg kan give dig muliged for at modtage den bedste behandling, men det kan også udsætte dig for ukendte risici.

Der gennemføres mange kliniske forsøg overalt i verden (se kliniske forsøgsregistre fx: http://apps.who.int/trialsearch/; www.clinicaltrials.gov; eller www.clinicaltrialsregister.eu/). Metoden hvorved medicin og andre interventioner testes og måden hvorpå patienter er involveret er forskellig fra sædvanlig klinisk praksis. Det er vigtigt at folk er klar over disse forskelle, og at de forstår hvorfor og hvordan sådanne kliniske forsøg gennemføres, førend de overvejer at deltage i et klinisk forsøg.

Hvis et klinisk forsøg er dårligt udtænkt, så fører det ikke til noget. Eller værre endnu, det kan give misvisende resultater. Før du accepterer at deltage i et klinisk forsøg, skal du sikre dig at det er et godt klinisk forsøg og at det er det bedste for dig. Men hvordan kan du vide dette? Denne hjemmeside er en del af ECRAN – European Communication on Research Awareness Needs – projektet, som er støttet af den Europæiske Kommission for at udvide den viden som borgere i EU har om kliniske forsøg, og dermed støtte deres deltagelse i uafhængige og multinationale kliniske forsøg. ECRANs mål er at give en klar og pålidelig forklaring på både de basale og mere avancerede begreber samt praktisk information, via undervisningsmateriale, en animeret film og et spil (det er dog et alvorligt spil!), for at sikre at du er bedst muligt forberedt, før du beslutter at deltage i et klinisk forsøg.

Hvorfor uafhængige og multinationale kliniske forsøg?

Kliniske forsøg kan være uafhængige, hvilket betyder at financieringen kommer fra det offentlige, forskningscentre eller patient-organisationer. Disse forsøg er ikke målrettet kommerciel markedsføring, men er udviklet med henblik på at besvare almindelige spørgsmål og krav som er af interesse for patienten. På nuværende tidspunkt er de fleste forsøg sponsoreret af medicinalindustrien, hvilket betyder at de fleste af disse forsøg er udviklet med henblik på forretning og omsætning. Udfaldet af disse forsøg kan være større omsætning for disse firmaer (nogen gange mange penge!) – men det kan også hjælpe patienterne. På den anden side, så er uafhængige kliniske forsøg støttet af penge fra det offentlige, forskningscentre eller patient organisationer og udviklet med henblik på at besvare de primære spørgsmål som er af interesse for patienten, som fx at påpege den bedst tilgængelige behandling, de mulige bivirkninger der kan opstå i forbindelse med længere tids brug, og deres indvirkning på patientens liv. Formålet med uafhængige forsøg er at udvikle medicinsk viden til fordel for patienterne, frem for at tilfredsstille regulatoriske myndigheders krav om, at noget er sikkert og klart til at komme på markedet. De uafhængige kliniske forsøg er oftest udført af flere forskellige forskningscentre, som arbejder på de samme spørgsmål, endda i forskellige lande og dermed kan det testes på forskellige befolkningsgrupper. De mest troværdige og brugbare resultater kommer faktisk fra kliniske forsøg som involverer mange forskellige mennesker (inklusiv dem der er mere skrøbelige, som fx ældre patienter, børn og kvinder). Herved sikres at resultatet også dækker alle disse patient grupper. Uafhængige kliniske forsøg forsøger at besvare alle spørgsmål vedrørende forebyggelse og behandling, for dermed at sikre den bedst mulige behandling for den enkelte. Af denne grund investerer den Europæiske Kommission penge i at støtte flere og flere uafhængige forsøg. ECRAN projektet er en del af denne indsats.

Vidste du at…?

ECRAN materialet på nuværende tidspunkt er oversat til 6 sprog (engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk og polsk), hvori man kan søge. På sigt vil ECRAN materialet blive oversat til alle europæiske sprog, for herved at sikre en bedre forståelse af kliniske forsøg for alle.

Bedøm dette indhold: 
Average: 1 (4 votes)