Έργο

Ενημέρωση… για ποιο πράγμα;

Αν και η συμμετοχή σας σε μια κλινική δοκιμή μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να λάβετε μια αποτελεσματική θεραπεία, μπορεί επίσης να σας εκθέσει σε άγνωστους κινδύνους.

Ανά πάσα στιγμή διεξάγεται ένα τεράστιο πλήθος κλινικών δοκιμών σε ολόκληρο τον κόσμο (δείτε το μητρώο κλινικών δοκιμών ). Ωστόσο, ο τρόπος που δοκιμάζονται τα φάρμακα και η εμπλοκή των ασθενών στη διαδικασία ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά. Είναι σημαντικό ο καθένας να έχει επίγνωση αυτών των διαφορών και να κατανοήσει περισσότερο τον τρόπο που πραγματοποιείται η ιατρική έρευνα, πριν εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μια κλινική δοκιμή.

Αν μια κλινική δοκιμή δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα ή, ακόμα χειρότερα, παραπλανητικά αποτελέσματα. Πριν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε μια κλινική δοκιμή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά σχεδιασμένη και πως είναι ωφέλιμη για σας. Όμως, πώς μπορείτε να το γνωρίζετε αυτό;

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί μέρος του έργου ECRAN –Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επικοινωνίας για τις Ανάγκες Ενημέρωσης σχετικά με την Έρευνα (European Communication on Research Awareness Needs)– το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ώστε να ενισχύσει τις γνώσεις των πολιτών της ΕΕ πάνω στην ιατρική έρευνα και να υποστηρίξει τη συμμετοχή τους σε ανεξάρτητες και πολυεθνικές κλινικές δοκιμές.

Στόχος του ECRAN είναι να παρέχει σαφείς και αξιόπιστες εξηγήσεις βασικών και σύνθετων εννοιών, πρακτικές πληροφορίες, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει οδηγούς, υλικό εκμάθησης, μια ταινία κινουμένων σχεδίων, μέχρι και ένα παιχνίδι (σοβαρό παιχνίδι, όμως!) για να διασφαλίσει ότι είστε όσο πιο καλά προετοιμασμένοι γίνεται, πριν φτάσετε να λάβετε την απόφαση να συμμετάσχετε ή όχι σε μια κλινική δοκιμή.

Γιατί ανεξάρτητες και πολυεθνικές;

Στις μέρες μας, χορηγοί των περισσότερων κλινικών δοκιμών είναι οι φαρμακευτικές βιομηχανίες, συνήθως με σκοπό να εισάγουν ένα νέο φάρμακο στην αγορά. Συνεπώς, ένας βασικός στόχος αυτών των δοκιμών είναι να επιδείξουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του νέου προϊόντος στους Ελεγκτές.

Από την άλλη πλευρά, οι ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια, ερευνητικά κέντρα ή ακόμα και συνδέσμους ασθενών, ενώ προορίζονται κυρίως για να απαντούν σε ζητήματα ζωτικού ενδιαφέροντος για ασθενείς, όπως είναι για παράδειγμα η ανάδειξη των καλύτερων διαθέσιμων θεραπειών, των πιθανών αρνητικών επιδράσεών τους ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα και οι πραγματικές επιπτώσεις που έχουν στη ζωή των ασθενών.

Οι ανεξάρτητες μελέτες αποσκοπούν στη διεύρυνση της ιατρικής γνώσης προς όφελος των ασθενών, όχι στην προσπάθεια να ικανοποιήσουν Ελεγκτές σχετικά με το αν μια ουσία είναι αρκετά ασφαλής για να κυκλοφορήσει στην αγορά. Οι ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές συχνά διεξάγονται από πολλά διαφορετικά ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με το ίδιο ερώτημα, ακόμα και σε διαφορετικές χώρες –δηλαδή σε πολυεθνικό επίπεδο – όπου δοκιμάζουν τη θεραπεία σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Για την ακρίβεια, τα πιο αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα προέρχονται από κλινικές δοκιμές στις οποίες εμπλέκονταν διάφορες ομάδεςανθρώπων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που θεωρούνται πιο ευαίσθητες, όπως οι ηλικιωμένοι ασθενείς, τα παιδιά και οι γυναίκες), έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα ισχύουν και για αυτούς.

Στόχος των ανεξάρτητων κλινικών δοκιμών είναι να απαντούν σε κάθε ερώτημα σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία, εξασφαλίζοντας καλύτερη και πιο αποτελεσματική περίθαλψη για όλους. Για αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει χρήματα στη στήριξη όλο και περισσότερων ανεξάρτητων ερευνών.

Το έργο ECRAN αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας.

Γνωρίζατε ότι…;

Τα περιεχόμενα του ECRAN είναι προς το παρόν διαθέσιμα προς αναζήτηση σε 6 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και πολωνικά). Θα συνεχίσει η επέκτασή τους και σε άλλες γλώσσες (όλες τις γλώσσες που ομιλούνται στην ΕΕ!) ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα μπορούν να τα κατανοήσουν.

Rate this content: 
No votes yet