Projekti

ECRAN: European Communication on Research Awareness Needs

 

Tietoa... mistä?

Kliiniseen tutkimukseen osallistuminen voi antaa sinulle parhaat mahdollisuudet saada tehokasta hoitoa, mutta se voi myös altistaa tuntemattomille riskeille.

Tälläkin hetkellä ympäri maailmaa on käynnissä valtava määrä kliinisiä tutkimuksia (ks. kliinisten tutkimusten rekisteri). Lääkkeiden testausmenetelmät ja tapa, jolla potilaat ovat mukana prosessissa, voivat kuitenkin vaihdella huomattavasti. Ihmisten on tärkeää tietää näistä eroista ymmärtääkseen paremmin, kuinka lääketieteellinen tutkimus toimii jo ennen kuin he harkitsevat kliiniseen tutkimukseen osallistumista.

Huonosti suunniteltu kliininen tutkimus ei välttämättä johda mihinkään ja pahimmassa tapauksessa se voi jopa tuottaa harhaanjohtavia tuloksia. Ennen kuin teet päätöksen kliiniseen tutkimukseen osallistumisesta on tärkeää varmistaa, että kysymys on oikein toteutetusta kliinisestä tutkimuksesta ja että se on hyväksi sinulle. Mutta kuinka sen voi tietää?

Tämä sivusto on osa ECRAN-projektia - European Communication on Research Awareness Needs. Projekti on Euroopan yhteisön rahoittama ja sen tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten tietämystä lääketieteellisestä tutkimuksesta ja tukea heidän osallistumistaan riippumattomiin ja monikansallisiin kliinisiin tutkimuksiin.

ECRAN-projektin tavoitteena on tarjota selkeää ja luotettavaa tietoa perus- ja erikoiskäsitteistä, antaa käytännön tietoa ja tarjota opetuksellista sisältöä kuten oppaita, opetusohjelmia, animaatioelokuvan sekä opetuksellisen pelin. Näiden tarkoituksena on varmistaa, että olet valmis tekemään hyvän päätöksen osallistua tai kieltäytyä osallistumasta kliiniseen tutkimukseen.

Miksi riippumaton ja monikansallinen?

Suurin osa kliinisistä tutkimuksista on tällä hetkellä lääketeollisuuden tukemia, usein uuden lääkkeen markkinoille tuomiseksi. Olennainen tavoite näissä tutkimuksissa on osoittaa uuden tuotteen tehokkuus ja turvallisuus sääntelyviranomaisille.

Toisaalta riippumattomat kliiniset tutkimukset ovat joko julkisin varoin rahoitettuja, tutkimuslaitosten tai jopa potilasjärjestöjen rahoittamia. Niiden tarkoitus on ensisijaisesti vastata potilaiden tärkeimpiin kysymyksiin ja esimerkiksi osoittaa parhaat käytettävissä olevat hoidot, kertoa niiden mahdollisista haittavaikutuksista pitkällä aikavälillä sekä niiden todellisista vaikutuksista potilaiden elämään.

Riippumattomissa tutkimuksissa pyritään laajentamaan lääketieteellistä potilaita hyödyttävää tietämystä, ei pyrkiä tyydyttämään sääntelyviranomaisten vaatimuksia tietyn tuotteen tuomiseksi markkinoille. Riippumattomissa kliinisissä tutkimuksissa on usein kysymys monien tutkimuskeskusten työskentelystä useassa eri maassa saman ongelman parissa hoidon testaamiseksi erilaisissa väestöryhmissä. Luotettavimmat ja käyttökelpoisimmat tulokset saadaan itse asiassa kliinisistä tutkimuksista, joihin osallistuu monenlaisia ihmisiä (mukaanlukien esimerkiksi vanhemmat potilaat, lapset ja naiset) varmistamaan tulosten soveltuvuus mahdollisimman laajalle kohderyhmälle.

Riippumattomissa kliinisissä tutkimuksissa pyritään vastaamaan kaikkiin ennaltaehkäisyyn ja hoitoihin liittyviin kysymyksiin. Näin pyritään varmistamaan parempi ja tehokkaampi terveydenhuolto kaikille. Tästä syystä Euroopan komissio investoi parhaillaan varoja tukeakseen riippumatonta tutkimusta yhä laajemmin.

ECRAN -projekti on osa tätä työtä.

Tiesitkö, että ...? 

ECRAN-sivuston sisältöä voi tällä hetkellä hakea kuudella kielellä (englanti, ranska, saksa, espanja, italia ja puola). Kielituki tulee edelleen laajenemaan kaikille EU:ssa puhutuille kielille varmistamaan samojen perustietojen tarjonnan kaikille. 

Rate this content: 
Average: 1 (4 votes)