Project

Bewustzijn van… wat?

Deelnemen aan een klinische trial kan je de beste kans bieden om een effectieve behandeling te krijgen, maar het kan je ook blootstellen aan onbekende risico’s.

Op elk moment worden er over de hele wereld onnoemelijk veel klinische trials gedaan (zie register klinische trials ). Maar de manier waarop medicijnen worden getest en de manier waarop de patiënten erbij betrokken worden kan enorm verschillen. Het is belangrijk dat de mensen van die verschillen op de hoogte zijn en goed begrijpen hoe medisch onderzoek werkt, voordat besloten wordt mee te doen aan een klinische trial.   

Als een klinische trial slecht is opgezet, kan het nergens toe leiden. Of erger nog, het kan misleidende  resultaten opleveren. Voordat je ermee akkoord gaat deel te nemen aan een klinische trial, moet je je ervan verzekeren dat het een goede klinische trial is, en dat het goed is voor jou. Maar hoe kom je dat te weten?

Deze website is onderdeel van het ECRAN-project – European Communication on Research Awareness Needs – dat door de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd om de kennis van de mensen in Europa over medisch onderzoek te verbeteren en hun deelname aan onafhankelijke en multinationale klinische trials te ondersteunen. 

ECRAN wil heldere en duidelijke uitleg geven over elementaire en meer geavanceerde concepten, d.w.z. met praktische informatie, lesmateriaal, waaronder gidsen, handleidingen, een animatiefilm en zelfs een spel (maar wel een serieus spel!); dit om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk bent voorbereid voordat je besluit aan een klinische trial deel te nemen of niet.

Waarom onafhankelijk en multinational?

De overgrote meerderheid van de klinische trials wordt heden ten dage gesponsord door de farmaceutische industrie, vaak omdat ze een nieuw geneesmiddel op de markt willen brengen. Het belangrijkste doel van deze trial is om de regelgevers te laten zien dat het nieuwe middel effectief en veilig is.

Aan de andere kant zijn er onafhankelijke klinische trials, die worden gefinancierd door publiek geld, door onderzoekscentra en zelfs door patiëntenverenigingen. Deze zijn vooral opgezet om antwoorden te geven op vragen van patiënten over kwesties als: wat zijn de beste behandelmethoden die beschikbaar zijn; wat zijn hun mogelijke negatieve bijwerkingen op langere termijn; wat is de impact ervan op het dagelijks leven van de patiënt.

Onafhankelijke onderzoeken zijn erop gericht de medische kennis ten behoeve van de patiënten te vergroten  en niet zozeer om de regelgevers te bewijzen dat het veilig is om een product op de markt te brengen. Onafhankelijke klinische trials worden vaak tegelijkertijd, met dezelfde vraagstelling, door meerdere onderzoekscentra uitgevoerd en dat gebeurt zelfs in verschillende landen – op een multinationaal niveau – waarbij ze de behandeling testen op verschillende populaties. De meest betrouwbare en nuttige resultaten komen van klinische trials, waar een grote verscheidenheid van mensen aan deelnemen (inclusief de zwakkeren, zoals oudere patiënten, kinderen en vrouwen), waardoor de uitkomsten ervan ook op deze mensen toepasbaar zijn.

Onafhankelijke klinische trials willen antwoorden geven op vragen over preventie en therapieën, met als doel een betere en efficiëntere gezondheidszorg voor iedereen. Om die reden investeert de Europese Commissie momenteel geld om steeds meer onafhankelijk onderzoek te ondersteunen.

Het ECRAN-project is onderdeel van deze investering.

 Wist u dat…?

Het studiemateriaal van ECRAN momenteel te doorzoeken is in 6 talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Pools) en nog wordt vertaald in andere talen (alle talen die in de EU worden gesproken!), zodat iedereen het kan lezen en begrijpen.

Rate this content: 
No votes yet