Projekty

Informovanost… o čem?

Účast na klinických zkouškách vám může dát nejlepší šanci na účinnou léčbu, ale také vás může vystavit neznámým rizikům.

V kterémkoli okamžiku probíhá ve světě obrovský počet klinických zkoušek (viz registr klinických zkoušek ). Nicméně způsoby, jakými jsou léky testovány a způsoby, jak jsou pacienti zapojeni do tohoto procesu, se mohou podstatně lišit.  Je důležité, aby se lidé dozvěděli o těchto rozdílech a lépe porozuměli tomu, jak pracuje lékařský výzkum, a to dříve než začnou uvažovat o svém zapojení do klinických zkoušek.  

Pokud jsou klinické zkoušky špatně navrženy, pak nikam nevedou. Nebo, což je ještě horší, mohou vést k zavádějícím výsledkům. Dříve než budete souhlasit s účastí v klinické zkoušce, měli byste se ujistit, že se jedná o dobrou klinickou zkoušku a že je také dobrá pro vás. Jak to však můžete zjistit?

Tyto webové stránky jsou součásti projektu ECRAN – Evropská komunikace o potřebě pochopení výzkumu  –  který je financovaný Evropským společenstvím s cílem zlepšit znalosti občanů EU o lékařském výzkumu a podpořit jejich účast v nezávislých a nadnárodních klinických zkouškách. 

ECRAN si klade za cíl poskytnout jasné a spolehlivé vysvětlení základních i pokročilých pojmů, poskytnout praktické informace, vzdělávací sekci včetně příruček, výukové programy, animovaný film a dokonce hru (i když vážnou!), abyste si mohli být jisti, že jste co nejlépe připraveni, než začnete uvažovat o vaší účasti či neúčasti v klinické zkoušce.

Proč nezávislé a nadnárodní?

Většina klinických zkoušek je v současnosti sponzorována farmaceutickým průmyslem, často se záměrem uvést na trh nový lék. Základním cílem těchto zkoušek je tedy ukázat regulačním orgánům jeho účinnost a bezpečnost.

Naopak nezávislé klinické zkoušky jsou financovány z veřejných prostředků, výzkumnými středisky nebo dokonce sdruženími pacientů a jsou navrženy tak, aby přednostně zodpověděly otázky základních problémů v zájmu pacientů, aby například poukázaly na nejlepší dostupné varianty léčby, na jejich možné negativní účinky po delší době užívání a jejich skutečný dopad na životy pacientů.

V nezávislých studiích se jedná spíše o rozšíření lékařských vědomostí ku prospěchu pacientů, než o uspokojení a přesvědčení regulačních orgánů o tom, že je něco bezpečné pro uvedení na trh. Nezávislé klinické zkoušky jsou často prováděny několika výzkumnými středisky, která pracují na stejném úkolu, a to i v různých zemích – na nadnárodní úrovni -  kde testují léčbu na různých populacích. Nejspolehlivější a nejužitečnější výsledky pocházejí z klinických zkoušek, které zahrnují široké spektrum lidí  - včetně těch zranitelnějších, jako jsou starší pacienti, děti a ženy – a to pro ujištění, že se výsledky vztahují také na ně.

Nezávislé klinické zkoušky mají za úkol zodpovědět jakékoliv otázky týkající se prevence a léčby, a tím zajistit lepší a efektivnější péči pro každého.  Z tohoto důvodu Evropská komise investuje v současnosti finanční prostředky na podporu stále nezávislejšího výzkumu.

Projekt ECRAN je součástí tohoto úsilí.

Věděli jste, že…?

Obsah ECRANu se dá v současnosti prohledávat v 6 jazycích (angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, italštině a polštině) a bude se rozšiřovat do dalších jazyků (do všech jazyků EU!), což pomůže zajistit základní informace pro každého.

Rate this content: 
Average: 1 (4 votes)