Projekt

Teadlikkus millest?

Kliinilistes uuringutes osalemine annab teile parima võimaluse saada tõhusat ravi, kuid võib tuua kaasa ka tundmatuid ohte.

Kehvalt korraldatud kliiniline uuring ei vii kuskile. Halvemal juhul võib see anda isegi eksitavaid tulemusi. Enne, kui otsustate kliinilises uuringus osaleda, peaksite olema kindel, et see on hea kliiniline uuring ja teile kasulik. Kuidas selles aga veenduda?

Käesolev veebisait on osa Euroopa Ühenduse rahastatavast ECRAN-i (i.k European Communication on Research Awareness Needs) projektist. Selle eesmärk on parandada Euroopa Liidu kodanike teadlikkust meditsiinilistest teadusuuringutest ning toetada nende osalemist sõltumatutes ja rahvusvahelistes kliinilistes uuringutes.

ECRAN-i eesmärk on selgitada arusaadavalt ning usaldusväärselt põhi- ja erimõisteid ning pakkuda praktilist teavet ja harivat sisu, sh juhendeid, õpetusi, animafilmi ning isegi mängu (mis on siiski tõsise olemusega). Seda kõike selleks, et oleksite kliinilises uuringus osalemise otsustamisel võimalikult hästi ette valmistatud.

Miks sõltumatu ja rahvusvaheline?

Enamikku kliinilistest uuringutest sponsoreerivad farmaatsiatööstused – tihtipeale eesmärgiga tuua turule uusi ravimeid. Selliste uuringute peamine ülesanne on seega näidata uue toote tõhusust ja ohutust reguleerivatele asutustele.

Sõltumatuid kliinilisi uuringuid rahastavad aga riiklikud fondid, uurimiskeskused või isegi patsientide esindusühingud ja nende prioriteediks on patsientide huvid. Näiteks selgitada välja parim võimalik ravi, selle võimalikud kõrvalnähud pikema perioodi jooksul ja tegelik mõju patsientide eludele.

Sõltumatute uuringute eesmärk on suurendada meditsiinilisi teadmisi patsientide huvides, mitte tõestada reguleerivatele asutustele, et miski on turule toomiseks piisavalt ohutu. Sõltumatud kliinilised uuringud toimuvad sageli samaaegselt erinevates uurimiskeskustes, mis asuvad tihti isegi erinevates riikides. Selline rahvusvahelisel tasemel töötamine võimaldab katsetada ravi erinevatel populatsioonidel. Kõige usaldusväärsemad ja kasulikumad tulemused saadakse kliinilistest uuringutest, kus osaleb võimalikult lai valik erinevaid inimesi – sealhulgas need patsiendid, keda loetakse nõrgemateks (nagu vanurid, lapsed ja naised). See aitab tagada, et tulemused kehtivad ka sellistele patsientidele.

Sõltumatute kliiniliste uuringute eesmärk on leida vastuseid igasugustele küsimustele, mis puudutavad ennetamist ja ravivõtteid, et tagada parem ning tõhusam tervishoid kõigile. Sel põhjusel investeerib Euroopa Komisjon sõltumatutesse uuringutesse üha enam ja enam.

Selle ponnistuse üheks osaks ongi ECRAN-i projekt.

Kas teadsite, et…?

ECRAN-i sisu on hetkel otsitav kuues keeles (inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia ja poola) ning see tõlgitakse igasse Euroopa Liidu keelde, et tagada põhitõdedest arusaamine kõigile Euroopa elanikele.

Rate this content: 
Average: 1.5 (6 votes)