Projekts

Izpratne par ... ko?

Piedalīšanās klīniskajā pētījumā var sniegt vislabāko iespēju efektīvi ārstēties, bet tas var arī pakļaut Jūs vēl nezināmiem riskiem.

Ik brīdi parādās daudz klīnisko pētījumu, kas tiek veikti visā pasaulē (skatīt klīnisko pētījumu reģistrs). Tomēr, veids, kā tiek pārbaudītas zāles, un, kā pacienti tiek iesaistīti šajā procesā, var būtiski atšķirties. Ir svarīgi, lai cilvēki uzzinātu vairāk par šīm atšķirībām un medicīnisko pētījumu norisi, pirms iesaistīties tajos.   

Ja klīniskais pētījums nav pietiekami izstrādāts, tas ne pie kā nenoved. Vai pat sliktāk, var sniegt maldinošus rezultātus.  Pirms piekrītat piedalīties klīniskajā izpētē, jāpārliecinās, vai klīniskais pētījums ir noderīgs Jums. Bet kā Jūs varat pārliecināties par to?

Šī tīmekļa vietne ir ECRAN projekta daļa – Eiropas paziņojums par pētniecības izpratnes vajadzībām, – ko finansē Eiropas Kopiena, lai uzlabotu ES pilsoņu zināšanas par medicīniskiem pētījumiem un atbalstītu to līdzdalību neatkarīgajos un daudznacionālos klīniskajos pētījumos. 

ECRAN mērķis ir nodrošināt skaidrus un ticamus pamata un uzlabotas koncepcijas skaidrojumus, praktisku informāciju, izglītības saturu, ieskaitot rokasgrāmatas, konsultācijas, animācijas filmas un pat spēli (lai gan nopietnu!), lai pārliecinātos, vai esat pietiekami labi sagatavoti, pirms pieņemt lēmumu piedalīties klīniskajā izpētē vai nē.

Kāpēc neatkarīgs un daudznacionāls?

Lielāko klīnisko pētījumu daļu pašlaik sponsorē farmācijas nozares, bieži vien, lai ieviestu jaunas zāles tirgū. Šo pētījumu būtisks mērķis tādā gadījumā ir pierādīt jaunā produkta efektivitāti un drošību regulatoram.

No otras puses, neatkarīgos klīniskos pētījumus finansē ar valsts līdzekļu, pētniecības centru vai pat ar pacientu apvienību palīdzību, un tie ir paredzēti, lai galvenokārt atbildētu uz svarīgākajiem pacientu jautājumiem, piemēram, norādot labākās pieejamās terapijas, to iespējamās negatīvās sekas pēc ilgstoša laika perioda un reālo ietekmi uz pacientu dzīvību.

Neatkarīgie pētījumi visdrīzāk paplašina medicīniskās zināšanas pacienta labā, nevis cenšas apmierināt regulatoru interesi par to, kas droši laižams tirgū. Neatkarīgie klīniskie pētījumi bieži vien tiek veikti vairākos pētniecības centros, kas strādā pie viena un tā paša jautājuma, pat dažādās valstīs – uz starpvalstu līmeņa, – testējot terapiju pie dažādām populācijām. Visticamākie un noderīgākie rezultāti faktiski nāk no klīniskajiem pētījumiem, kuros ir iesaistīti dažādi cilvēki (tai skaitā tie, kas atzīti par visneaizsargātākajiem, piemēram, gados vecāki pacienti, bērni un sievietes), lai pārliecinātos, vai rezultāti attiecībā uz šo grupu ir pietiekami labi.

Neatkarīgie klīniskie pētījumi cenšas atbildēt uz visiem jautājumiem saistībā ar profilaksi un terapiju, tādējādi nodrošinot labāku un efektīvāku veselības aprūpi ikvienam.  Šī iemesla dēļ Eiropas Komisija šobrīd iegulda naudu, lai arvien vairāk atbalstītu neatkarīgus pētījumus.

ECRAN projekts ir daļa no šiem centieniem.

 Vai zināt, ka ... ?

Ecran saturs pašlaik meklējams 6 valodās (angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu un poļu), un tiek turpināts paplašināt citās valodās (visās ES runātajās valodās!), lai palīdzētu nodrošināt ikviena pamatzināšanas.

Rate this content: 
Average: 1 (5 votes)