Projektas

Informacija apie… ką?

Dalyvavimas klinikiniame tyrime gali būti geriausia jūsų galimybė gauti efektyvų gydymą, bet taip pat gali kelti nežinomų pavojų.

Kiekvieną akimirką visame pasaulyje vyksta daugybė klinikinių tyrimų (žr. klinikinių tyrimų registrą ). Tačiau tai, kaip tiriami vaistai ir tai, kaip šiame procese dalyvauja pacientai, smarkiai skiriasi. Svarbu, kad žmonės žinotų apie šiuos skirtumus ir geriau suprastų, kaip vyksta medicininiai tyrimai, prieš svarstydami, ar dalyvauti klinikiniame tyrime.

Jei klinikinis tyrimas netinkamai suplanuotas, jis gali neduoti rezultatų. Ar, dar blogiau, rezultatai gali būti klaidinantys. Prieš sutikdami dalyvauti klinikiniame tyrime turėtumėte įsitikinti, kad tai geras klinikinis tyrimas ir kad jis naudingas jums. Bet kaip galite tai žinoti?

Ši svetainė yra dalis projekto ECRAN (angl. „European Communication on Research Awareness Needs“ – Europos informacijos apie tyrimų poreikį sklaida), finansuojamo Europos Bendrijos, siekiant geriau informuoti ES gyventojus apie medicininius tyrimus ir remti jų dalyvavimą nepriklausomuose ir tarptautiniuose tyrimuose.

ECRAN siekia pateikti aiškius ir patikimus paprastų ir sudėtingesnių koncepcijų paaiškinimus, praktinę informaciją, mokomąją medžiagą, įskaitant instrukcijas, vadovus, animacinį filmą ir net žaidimą (beje, rimtą!), kad jūs būtumėte kaip galima geriau pasiruošę prieš priimdami sprendimą – dalyvauti klinikiniame tyrime ar ne.

 

Kodėl nepriklausomi ir tarptautiniai?

Daugelį klinikinių tyrimų šiais laikais finansuoja farmacijos įmonės, dažnai siekdamos pateikti į rinką naują vaistą. Todėl svarbiausias šių tyrimų tikslas yra pademonstruoti naujojo gaminio efektyvumą ir saugumą reguliuojančiai institucijai.

Kitą vertus, nepriklausomi klinikiniai tyrimai yra finansuojami viešaisiais finansais, tyrimų centrų ar net pacientų asociacijų ir jais siekiama atsakyti į klausimus, kurie labiausiai rūpi pacientams, pvz., nustatyti geriausią galimą gydymą, galimus ilgalaikius neigiamus poveikius ir tikruosius jų padarinius pacientų gyvenimams.

Nepriklausomi tyrimai siekia praplėsti medicinos žinias siekiant pacientų gerovės, o ne įtikinti reguliuojančias įstaigas, kad vaistą saugu tiekti į rinką. Nepriklausomus klinikinius tyrimus dažnai atlieka keli tyrimo centrai, nagrinėjantys tą patį klausimą, net ir skirtingose šalyse, tarptautiniu lygiu bandydami gydymą skirtingoms populiacijoms. Iš tiesų patikimiausi ir naudingiausi rezultatai gaunami iš klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvauja skirtingi žmonės (įskaitant tuos, kurie laikomi silpnesnės sveikatos, pvz., pagyvenę pacientai, vaikai ir moterys), taip užtikrinant, kad rezultatai būtų taikomi ir šiems žmonėms.

Nepriklausomais klinikiniais tyrimais siekiama atsakyti į klausimus apie prevenciją ir gydymą, taip užtikrinant geresnę ir efektyvesnę sveikatos priežiūrą visiems. Dėl šių priežasčių Europos Komisija šiuo metu investuoja pinigus, remdama vis daugiau nepriklausomų tyrimų.

Projektas ECRAN yra šių pastangų dalis.

 

Ar žinojote, kad...?

ECRAN turinio šiuo metu galima ieškoti 6 kalbomis (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų ir lenkų), aprėptis bus plečiama įtraukiant kitas kalbas (visas ES naudojamas kalbas), siekiant užtikrinti, kad kiekvienas galėtų suprasti svarbiausią informaciją.

Rate this content: 
Average: 1 (4 votes)