Testy kuracji

Czym są rzetelne testy kuracji? I do czego są nam potrzebne?
Testowanie kuracji (Testing Treatments) to książka napisana dla ogółu społeczeństwa, odpowiadająca na te pytania, a także wiele innych. Pierwszą edycję opublikowało wydawnictwo British Library w 2006 roku, a drugie wydanie Pinter and Martin w 2011. Książka odniosła wielki sukces i została przetłumaczona na wiele języków. Przygotowaniami do książki zajęła się organizacja James Lind Initiative, a harmonogram prac nadzorował Iain Chalmers, partner ECRAN-u. Fundatorem był Angielski Instytut Państwowy ds. Badań nad Zdrowiem.

Angielskie teksty pochodzące z obu edycji książki można bezpłatnie pobrać z Testing Treatments interactive (TTi) English  (www.testingtreatments.org)  – a tłumaczenia są dostępne na bliźniaczych stronach w innych językach. Wszystkie strony TTi zawierają także materiały audio, wideo, kreskówki, aby poszerzyć wiedzę na temat rzetelnych badań nad kuracjami.

 
Other available translation: http://www.testingtreatments.org
 
Rate this content: 
Brak głosów