База данни от ресурси

Вече съществуват много ресурси с информация за клиничните изпитвания. В ECRAN има събрани много от тях на едно място, което Ви позволява да търсите бързо и лесно теми, по които да научите повече. Можете да търсите ресурси на няколко различни езика. Търсене по тема, автор, вид медия и други.

Линк

- http://koha.marionegri.it

- Ресурси на датски език

Търсене в базата данни от ресурси*

(* Търсенето ще Ви пренасочи към http://koha.marionegri.it)

Rate this content: 
No votes yet